Miten pääsen työeläkekuntoutukseen?

Työeläkekuntoutujille tarjoamme eri palvelukokonaisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen prosessin aloitamme aina alkuhaastattelulla, jossa selvitämme asiakkaan tilanteen ja arvioimme ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuuden. 

Työeläkekuntoutuksen tavoite

Työhönpaluu suunnitelman laatimisen aikana tavoitteena on tehdä kuntoutujalle hänen tilanteeseensa sopiva ammatillinen suunnitelma kohti työelämää tai ammatillisia opintoja. 

Työeläkekuntoutuksen sisältö

Työkokeilun järjestäminen on kyseessä, kun  asiakkaalla on selkeä suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan joko omalle työpaikalle tai muuhun, hänelle yhteistyössä etsimäämme työpaikkaan. 

Kuntoutuksen seuranta soveltuu asiakkaalle, joka on aloittanut opinnot tai siirtynyt työelämään esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen kautta, mutta tarvitsee vielä tukea etenemisessään. Säännölliset seurantakeskustelut tukevat asiakasta. 

Kuntoutuksen ohjauksessa kartoitetaan asiakkaan työtilanne, etuisuusasiat ja kuntoutuksen tarve. Lisäksi asiakasta ohjataan lääkinnällisen ja/tai ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa sekä oikea-aikaisen sosiaaliturvan ja kuntoutusajan etuisuuksien hakemisessa. Kuntoutuksen ohjauksen voi laittaa vireille myös työterveyshuolto yhdessä asiakkaan kanssa ottamalla yhteyttä asiakkaan työeläkelaitokseen tai postittamalla hakemus ETK/Kela 7009 työeläkelaitokseen.

Miten pääsen mukaan työeläkekuntoutukseen?

Työeläkekuntoutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman työeläkelaitoksen kuntoutusasiantuntijaan. Työeläkekuntoutuksen voi laittaa myös vireille täyttämällä ammatillisen kuntoutuksen hakemus (ETK 2136) ja toimittamalla hakemus joko Kelaan tai omaan työeläkelaitokseen.