Nuoret

Potkua arkeen ja työelämään

Työikäiset

Monipuoliset kuntoutukset työikäisille

Ikääntyneet

Kuntoutusta ikääntyneille

Petrea kuntoutus osaksi Coronariaa

Coronaria ostaa liiketoimintakaupalla Petrean kuntoutusliiketoiminnan. Kaupan toteutuessa Petrean asiakkaiden kuntoutuspalvelut jatkuvat entiseen tapaan tuttujen asiantuntijoiden toimesta. Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy ja Petrea Säätiö sr ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Petrea Säätiö sr:n kuntoutuspalvelut siirtyvät Coronarialle. Kauppa on ehdollinen sopimuskumppaneiden ja viranomaisten hyväksynnälle. Kaupan täytäntöönpano on aikaisintaan
31.12.2023.
Kaupan toteutuessa Petrean työntekijät siirtyvät Coronarialle vanhoina työntekijöinä. Toiminta tulee
jatkumaan nykyisessä Holiday Club Caribian toimipisteessä ja asiakkaat saavat jatkossakin kuntoutuksen palvelut osaavilta asiantuntijoilta. Kaupan myötä Coronariaan siirtyy ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita, noin 3 M€:n liikevaihto ja noin 30 työntekijää.
- Meillä on pitkä historia kuntoutuspalveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta. Olemme nähneet kuntoutuksen toimialan muutokset, joita on tapahtunut paljon. Meillä on aina työskennellyt osaavaa, ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä, joista olen todella ylpeä. Jouduimme tänä syksynä luopumaan toisesta toimipisteestämme, jonka myötä asiakasmäärät laskivat. Tämä on haastanut myös toisen toimipisteemme toimintaa, toteaa Petrea Säätiön toimitusjohtaja Päivi Dahl ja jatkaa.
- Olenkin iloinen, että löysimme Coronariasta kumppanin, joka tarjoaa ammattitaitoiselle henkilöstöllemme ja laatubrändillemme uuden hyvän kodin. Coronaria on kehittänyt toimintaansa ja työkaluja pitkäjänteisesti ollen kuntoutuksen toimialalla vahva toimija.
- Petrealla on kattavat kuntoutuspalvelut, jotka täydentävät hyvin meidän palvelukokonaisuuttamme, erityisesti Turun seudulla, jossa Petrealla on vahva asema.
Henkilöstöllä on vankkaa osaamista ja he ovat todella sitoutuneita tuottamaan asiakkaille vaikuttavaa kuntoutusta. Olemme kiitollisia, että saamme heistä ammattitaitoisia uusia työkavereita, sanoo Coronaria kuntoutuspalveluiden toimitusjohtaja Arto Lamberg.
- Petrealla on pitkät perinteet ja he ovat olleet kuntoutustoiminnassa edelläkävijä monella tapaa. Olemme todella iloisia, että voimme yhdessä kehittää toimintaamme eteenpäin. Oikea-aikaisella ja vaikuttavalla kuntoutuksella on suuri yhteiskunnallinen merkitys, johon
haluamme entistä vahvemmin päästä vaikuttamaan. Toivotan petrealaiset lämpimästi tervetulleiksi osaksi laajaa kuntoutusverkostoamme!”, Lamberg jatkaa.

Coronarian kuntoutuspalvelut tarjoaa monipuolisia kuntoutus- ja terapiapalveluja valtakunnallisesti jo 100 toimipisteessä 1 600 asiantuntijan voimin. Coronaria on 100 % suomalainen terveys- ja hyvinvointipalveluihin erikoistunut konserni. Alusta saakka meitä on ohjannut halu haastaa vallitsevat toimintamallit ja tuottaa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluita, josta hyötyvät
kaikki: asiakkaat saavat parempaa hoitoa, henkilöstö voi paremmin ja yhteiskunta säästää rahaa. Meitä coronarialaisia on jo 4200 ja liikevaihtomme oli vuonna 2022 noin 358 miljoonaa euroa. Olemme Suomen 5. suurin terveys- ja hyvinvointialan yritys. Coronaria on osa Cor Group _konsernia, johon kuuluvat muun muassa Silmäasema, Kuntokeskus Liikku, Professio, Mectalent ja
Labquality.

Petrea kuntoutus on tuottanut ja kehittänyt moniammatillisesti toiminta- ja työkykyä edistäviä
kuntoutuspalveluita Turussa jo yli 50 vuoden ajan. Toiminta on alkanut syksyllä 1972 Kelan tutkimus- ja kuntoutuskeskuksena Turun Peltolantiellä. Itsenäisenä säätiönä Petrea Säätiö sr on toiminut 1.1.2007 alkaen. Monipuoliset ja moniammatillisesti tuotetut palvelut auttavat kuntoutujia ja työyhteisöjä kehittämään työtään ja parantamaan hyvinvointiaan. Petrea kuntoutuksen toimipiste sijaitsee Holiday Club Caribiassa Turussa.

Lisätietoja:
Coronaria kuntoutuspalvelut Oy
Arto Lamberg
toimitusjohtaja
050 400 1108
arto.lamberg@coronaria.fi
Petrea Säätiö sr
Päivi Dahl
toimitusjohtaja
050 300 9547
paivi.dahl@petrea.fi

Petrea kuntoutus,
Holiday Club Caribia

Petrea kuntoutus hemmottelee kuntoutujia aivan Turun keskustan tuntumassa.

Holiday Club Caribian toimipisteessä kuntoutusohjelmaa tukevat majoitus- ja ravintopalvelut. Lisäksi majoittuvilla kuntoutusasiakkailla on iltaisin mahdollisuus kylpylän käyttöön ja kuntosalien hyödyntämiseen. Myös Turun keskustan palvelut ovat kivenheiton päässä.

Tervetuloa kuntoutukseen monipuolisten palveluiden äärelle! 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna