Kenelle työkykyselvitys on tarkoitettu?

Moniammatillisesti toteutettava työkykyselvitys auttaa eteenpäin silloin kun tarvitaan ulkopuolista, laaja-alaista, kuntoutukselliset näkökohdat ja mahdollisuudet huomioivaa arviota asiakkaan työkyvystä ja kokonaistilanteesta.

Työkykyselvityksen tavoite

Työkykyselvityksessä laaditaan B-lausunto, joka toimitetaan kahden viikon kuluessa lähettäjälle ja asiakkaalle. Lausunto sisältää vastauksen kysyttyyn asiaan ja selkeät jatkosuositukset koskien työelämää, hoitoa, kuntoutusta, lisätutkimuksia ja sosiaaliturvaa. Tarvittaessa tehdään työkyvyttömyyskannanotto.

Työkykyselvityksen sisältö ja toteutus

Lähettäjänä voi olla työterveyshuolto, työnantaja, TE-toimisto, vakuutusyhtiö, tai työeläkelaitos. Työkykyselvitys sisältää lääketieteellisen, psykologisen ja sosiaalisen asiantuntija-arvion sekä tarvittaessa fysioterapeutin tai toimintaterapeutin konsultaation.

Miten pääsen työkykyselvitykseen?

Hakeutuminen on helppoa. Lähete postitetaan suoraan Petreaan. Lähetteeseen kirjataan lähettäjän kysymyksenasettelu ja laskutustiedot. Mukaan liitetään aiempi B-lausunto tai muut asiakirjat, joista käy ilmi asiakkaan nykyinen terveydentila, oleelliset tutkimustulokset, työkyvyttömyysetuustiedot ym.

Aikataulu

Otamme yhteyttä asiakkaaseen ja sovimme hänen kanssaan työkykyselvityksen ajankohdasta. Se toteutuu yleensä n. 2-3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.