Petrea on nyt osa Coronariaa!

Palvelut jatkuvat tavalliseen tapaan. Lisätietoa TEAK-kuntoutuksesta löydät nyt täältä.

TEAKin tavoitteena on:

  •  tukea asiakkaan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai koko- tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi

  •  tukea asiakasta urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä valitun ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa

Sisältö ja toteutus

TEAK alkaa avomuotoisilla kuntoutuspäivillä Caribian toimipisteessä itsenäisesti ja omaohjaajan kanssa työskennellen. Pääpaino kuntoutuksessa on työharjoittelupaikalla työskentelemisessä työhönvalmentajien tuella.
 

TEAKissa on kolme erilaista palvelulinjaa (omasi näet Kelan myönteisestä kuntoutuspäätöksestä):
 

  • Työkokeilu on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee tukea soveltuvan ammattialan, työtehtävän tai opiskelualan valintaan ja sen soveltavuuden varmistamiseen. Työkokeilussa asiakas saa työhönvalmentajien tukea urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä valitun ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa. Työkokeilun kesto on 60pv.

  • Työhönvalmennus on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee tukea palkkatyöpaikan etsimiseen ja työllistymiseen tavoittelemalleen ammattialalle Työhönvalmennuksessa asiakas saa työhönvalmentajien tukea palkkatyöpaikan etsintään tavoittelemaltaan ammattialalta ja siirtyessään palkkatyöhön. Työhönvalmennuksessa sovitettaan yhteen asiakkaan osaaminen, työ- ja/tai toimintakyky sekä tavoitellun työtehtävän vaatimukset.  Työhönvalmennuksen kesto on 60-180pv.

  • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee runsaampaa ja pitkäkestoisempaa työhönvalmentajien tukea omien uratavoitteiden, työ- ja toimintakykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen palkkatyöpaikkaan siirtymistä. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmän kesto on 120–240 pv.

.

Miten pääsee?

TEAKiin haetaan toimittamalla lääkärin B-lausunto ja Kelan kuntoutushakemus KU101 Kelaan. Myönteisen päätöksen saapuessa otamme asiakkaaseen yhteyttä ja sovimme aloitusajankohdan kuntoutukselle.

 

Ammatillisen kuntoutuksen info

Kaipaatko lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta. Tule kuuntelemaan ammatillisen kuntoutuksen infoa parillisten viikkojen torstaina klo 14-15 Caribian toimipisteeseen (Kongressikuja 1)! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, kokoontuminen Caribian pääaulassa.

Seuraavat infot
16.11.2023
30.11.2023
14.12.2023

Lisätietoja:

Mika Huolman
Kurssisihteeri

040 192 6299
mika.huolman@petrea.fi