Kuntoutujalle


Koronaepidemian vaikutukset toimintaan


Seuraamme ja huomioimme viranomaisten ohjeita toteuttaessamme kuntoutuspalveluita. Petrean kuntoutukseen voit osallistua luottavaisin mielin, sillä olemme huomioineet turvallisuusasioita useilla toimenpiteillä:

 • Toiminnan kaikisssa tilanteissa huomioidaan turvavälit
 • Hygieniakäytäntöjä on tehostettu
 • Henkilökunta käyttää suojavarusteita 
 • Kaikkien on huolehdittava huolellisesta omasta käsihygieniasta. Pese kädet huolellisesti mahdollisimman usein. Käsidesiä on saatavilla toimipisteissä.
 • Viranomaissuositusten mukaisesti kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille. Varmistuthan tällöin suojaimen oikeanlaisesta käytöstä suojaimen ominaisuuksien ja ohjeiden mukaisesti.

Lähtökohtana on, että kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta voidaan tässäkin tilanteessa turvallisesti toteuttaa.

Muistathan kuitenkin, ettet voi osallistua kuntoutukseen, mikäli sinulla on lieviäkin hengitystieoireita tai olet altistunut korona-virustartunnalle.

 

Kuntoutuksen ajankohdat


Koronaepidemia on aiheuttanut runsaasti muutoksia kuntoutusten järjestelyihin. Lähetämme kutsun kuntoutusjaksolle pääsääntöisesti noin kuukautta ennen toteutusajankohtaa.

Mikäli osallistut kuntoutuskurssille, voit tarkistaa kurssin ajankohdat myös Kelan kuntoutuskurssijärjestelmästä. Tiedot löytyvät kätevästi kuntoutuspäätöksessä olevalla kurssinumerolla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää järjestelmän hakutoimintoa valitsemalla ajankohdan, jonka sisällä ensimmäinen kurssijaksosi on ollut ja kirjoittamalla sanahakuun Petrea. Voit sen jälkeen valita oman kurssisi listasta ja tarkistaa muiden kurssijaksojen ajakohdat.

Linkki Kelan kuntoutuskurssijärjestelmään

 

Ota kuntoutukseen mukaan:

 • Vapaa-ajan vaatetus
 • Liikuntaan ja ulkoiluun soveltuvat vaatteet ja jalkineet
 • Uimapuku
 • Muut henkilökohtaiset tarvikkeet (mm. lääkkeet)
 • Viranomaissuositusten mukaiset suojaimet

Ks. myös

Ohjeita löydät myös Caribian ja Meri-Karinan omilta sivuilta.

 

Vakuutusturva ja potilasasiamies

Kuntoutujat ovat vakuutettu kuntoutuksessa potilas- ja tapaturmavakuutuksella. Petrealla on toiminnastaan myös vastuuvakuutus. Petreassa on potilasasiamies.

Petrean toimipisteiden potilasasiamiehen yhteystiedot
Leena Myllymäki
040 502 8392

 

Petrean kuntoutujien tietopankki

Petrean kuntoutujien tietopankin löydät täältä.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna