Kenelle Oras-kurssi on tarkoitettu?

 

Voit hakea kurssille, jos  olet yli 18-vuotias ja

 • olet työelämässä tai väliaikaisesti sairauslomalla
 • sinulla on todettu uupumisoireita , jotka uhkaavat työkykyäsi
 • sinulla on ehkä myös muuta mielenterveysoireilua kuten ahdistusta, unettomuutta tai lievää masennusta
 • pystyt osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan

 

 

 

 

 

Oras-kurssin tavoite
 

 • kurssilta saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi.
 • saat konkreettisia ohjeita, keinoja ja tukea työssä ja arjessa esiintyvien haasteiden hallintaan
 • saat valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää omia voimavarojasi ja vahvuuksiasi monipuolisesti

 

 

 

 

 

 

Oras-kurssin kesto ja sisältö

 

 • kuntoutuksen pituus on 15 vrk ja se toteutetaan 3 jaksossa 12 kuukauden aikana.
 • kurssi on ryhmämuotoinen, mutta asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja tavoite huomioidaan.
 • kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.
 • voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.
 • olemme yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

 

Miten pääset kuntoutukseen?

 

 • ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin ja arvioikaa yhdessä olisiko kuntoutuksesta sinulle hyötyä
 • kuntoutuskurssille hakemista varten pyydä lääkäriltä lausunto, josta käy ilmi ainakin kuntoutuksen perusteena oleva sairaus sekä kuntoutuksen tarpeellisuus ja tavoite
 • täytä kuntoutushakemus KU 132 ja toimita se lääkärinlausunnon kanssa Kelaan

 

Petreassa alkavia Oras-kursseja vuonna 2022

Holiday Club Caribiassa

15.8.-19.8.2022. Kurssinro 83589. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
12.9.-16.9.2022. Kurssinro 83590. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
10.10.-14.10.2022. Kurssinro 83591. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
7.11.-11.11.2022. Kurssinro 83592. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
19.12.-23.12.2022. Kurssinro 83593. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun

Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa

13.6.-17.6.2022. Kurssinro 83604. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
8.8.-12.8.2022. Kurssinro 83605. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
19.9.-23.9.2022. Kurssinro 83606. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
17.10.-21.10.2022. Kurssinro 83607. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
14.11.-18.11.2022. Kurssinro 83608. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun
12.12.-16.12.2022. Kurssinro 83609. Linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun

Lisätietoja


Satu Kiviranta
Kurssisihteeri
040 192 6278
satu.kiviranta@petrea.fi

 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna